Comunicat de presă

0
31

Comunicat de presă
DATA 12 MARTIE 2021
CREȘTEREA CAPACITĂȚII SOCIETĂȚII ALICOMTEX SRL PRIN ACHIZIȚIA DE MIJLOACE FIXE
TIPUL MATERIALULUI COMUNICAT DE PRESĂ
TIPUL PROIECTULUI CRESTEREA CAPACITĂȚII SOCIETĂȚII ALICOMTEX SRL PRIN ACHIZIȚIA DE MIJLOACE FIXE
NUMELE BENEFICIARULUI ALICOMTEX SRL
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI ESTE CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ALICOMTEX SRL, CA URMARE A INTRODUCERII UNUI NOU PROCES TEHNOLOGIC ÎN ACTIVITATEA FIRMEI ȘI CA URMARE A INTRODUCERII UNOR NOI SERVICII OFERITE, PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE TEHNOLOGICE SPECIALIZATE
OBIECTIVELE PROIECTULUI
INTRODUCEREA DE 4 SERVICII NOI ÎN GAMA DE SERVICII A FIRMEI PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE TEHNOLOGICE SPECIALIZATE
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE MICROÎNTREPRINDERII PRIN ANGAJAREA A 5 PERSOANE, DINTRE CARE CEL PUȚIN O PERSOANĂ VA APARȚINE UNEI CATEGORII DEFAVORIZATE ȘI PĂSTRAREA LOCURILOR DE MUNCĂ EXISTENTE ȘI A CELOR NOU CREATE PE TOATĂ PERIOADA DE DURABILITATE A PROIECTULUI
REALIZAREA DE MĂSURI SPECIFICE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PRIN UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE, MONTAREA UNUI SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI PRIN COLECTAREA SELECTIVĂ A DIFERITELOR TIPURI DE DEȘEURI LA LOCAȚIA DE IMPLEMENTARE A PREZENTULUI PROIECT
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 1.449.813,54 LEI
FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ 950.298,03 LEI
VALOARE CONTRIBUȚIEI EUROPENE (FEDR) 807.753,35 LEI
VALOARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL 142.544,68 LEI
REZULTATUL PROIECTULUI
4 SERVICII NOI OFERITE CLIENȚILOR PÂNĂ LA FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
5 LOCURI DE MUNCĂ NOU CREATE DINTRE CARE 1 DIN CATEGORIA PERSOANELOR DEFAVORIZATE,ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI
MONTAREA UNUI PANOU FOTOVOLTAIC ȘI COLECTAREA SELECTIVĂ A DIFERITELOR TIPURI DE DEȘEURI LA LOCAȚIA DE IMPLEMENTARE A PREZENTULUI PROIECT
IMPACTUL PROIECTULUI IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ALICOMTEX SRL VA FI UNUL PUTERNIC, DEOARECE VA PRODUCE EFECTE ATÂT ASUPRA COSTURILOR ȘI VENITURILOR SOCIETĂȚII, CÂT ȘI ASUPRA COLABORĂRII ACESTEIA CU CLIENȚII ȘI FURNIZORII EXISTENȚI ȘI POTENȚIALI
DATA ÎNCEPERII ȘI FINALIZĂRII PROIECTULUI 01.06.2019-30.06.2021
CODUL MYSMIS 132506

ALICOMTEX SRL
PERSOANĂ DE CONTACT GHEOGHIȚA BUZATU
TELEFON 0724398767
E-MAIL alicomtex.slatina@yahoo.com