COMUNICAT

0
73

OCTOMBRIE 2022

 

PROIECT CO-FINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ/FONDUL DE COEZIUNE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

„Achiziție de echipamente de protecție/dispozitive medicale, containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea răspandirii potențiale a infecței cu virusul SARS-Co-V-2 pentru dotarea unitătilor de învățământ din Comuna Fălcoiu” COD SMIS 149325

COMUNA FĂLCOIU, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Achiziție de echipamente de protecție/dispozitive medicale, containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-Co-V-2 pentru dotarea unităților de învățământ din Comuna Fălcoiu”, Axa prioritară  – Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU, Operațiunea – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 şi al consecinţelor sale sociale.

Proiectul s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare nr. 1514/08.06.2022, pe toata perioada de implementare, respectiv până la data de 31 octombrie 2022.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului reprezintă asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în cadrul Școlii Gimnaziale Fălcoiu.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului :

  1. Dotarea Școlii Gimnaziale Fălcoiu cu aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor (3 nebulizatoare).
  2. Dotarea Școlii Gimnaziale Fălcoiu cu materiale de protecție pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2: – 300 litri dezinfectanți mâini; – 250 litri dezinfectanți suprafețe; – 50000 bucați măști de protecție; – 150 litri dezinfectant aer; – 360 buc combinezoane.

Grup țintă:

Grupul țintă este de cei 247 elevi care invață in Școala Gimnazială Fălcoiu, cele 19 de cadre didactice și 5 persoane -personal auxilar al școlii.

Valoarea totală a proiectului este de 194.522,00  lei , valoarea totală eligibilă 194.522,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 194.552,00 lei.

COMUNA FĂLCOIU

STRADA PRINCIPALĂ, NR.289, JUDEȚUL OLT, TELEFON/FAX 0249530357,

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.