Anunț Voineasa

0
32

Sectoare cadastrale : 7,8,9,10,12

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 7,8,9,10,12, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:  03.06.2024

Data de sfârșit a afișării: 01.08.2024

Adresa locului afișării publice: Str. Petre Pandrea nr.122, sat Mărgăritești, comuna Voineasa, județul Olt.

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Bisericii Sf. Mihail și Gavril și a Școlii Gimnaziale Mărgăritești.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Voineasa, Str. Petre Pandrea nr.122, sat Mărgăritești, comuna Voineasa, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Voineasa, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/