Anunț STUDINA

0
44

Sectoare cadastrale : 6,8,9,10,12

 Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.6,8,9,10,12, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 29.08.2022

Data de sfârșit a afișării:  27.10.2022

Adresa locului afișării publice: Str. I.L.Caragiale nr.14, sat Studina, comuna Studina, județul Olt

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Studina și a  magazinului PROFI LOCO.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Studina, Str. I.L.Caragiale nr.14, sat Studina, comuna Studina, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Studina, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/