Anunt Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt

0
36

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, cu sediul în Slatina, str. Strehareți, nr. 156, organizează concurs pentru ocuparea  următorului post  vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată:

  ▪  Consilier Juridic – 1 post în cadrul  Compartimentului Juridic și Contencios – Slatina, normă întreagă, program de lucru 8 h.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic
  • cunoștințe în utilizare PC. 
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt din str.  Strehareți , nr.156, Slatina, jud. Olt, după cum urmează:

Pentru postul de consilier juridict in cadrul Compartimentului Juridic si Contencios – Slatina:

–  21.03.2022 ora  10:00 – proba scrisă.

–  25.03.2022 ora  10:00 – interviu.

Data limită până la care  candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 11.03.2022 (inclusiv), ora 13,00 la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, Str. Strehareti, nr. 156, Satina- Olt.

Informații suplimentare sunt afișate pe site-ul și la sediul instituției, relații la numărul de tel: 049430103 int.25.