Anunț SGA OLT

0
105

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, cu sediul în Slatina, str. Strehareți, nr. 156, organizează concurs pentru ocuparea  posturilor  vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de conducere, pe perioadă nedeterminată de :

▪  Șef birou  Avize și Autorizații–1 post în cadrul  biroului Avize și Autorizații, normă întreagă, program de lucru 8 ore.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență
  • specializarea studiilor: hidrotehnică, energetica, ingineria mediului,hidrologie, inginerie chimică,îmbunătățiri funciare, petrol și gaze, hidroenergetică,
  • vechime în specialitatea studiilor: 4 ani
  • vechime îndomeniul gospodăririi apelor : 2 ani                            .

–           cunoștințe  în utilizare PC.

▪  Șef birou  Gestiunea Resurselor de Apă–1 post în cadrul  biroului Gestiunea Resurselor de Apă, normă întreagă, program de lucru 8 ore.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență
  • specializarea studiilor: hidrotehnică, , ingineria mediului, biologie,hidrologie, inginerie chimică, geografire,geologie,îmbunătățiri funciare,
  • vechime în specialitatea studiilor: 4 ani
  • vechime îndomeniul gospodăririi apelor : 2 ani
  • cunoștințe în utilizare PC.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt din str.  Strehareți , nr.156, Slatina, jud. Olt, după cum urmează:

Pentru postul  de Șef birou la biroul Avize și Autorizații:

–  07.03.2022 ora 09:00 – proba scrisă.

–  11.03.2022  ora 09:00 – interviu.

Pentru postul  de Șef birou la biroul Gestiunea Resurselor de Apă:

–  07.03.2022 ora 12:00 – proba scrisă.

–  11.03.2022  ora 012:00 – interviu .

Data limită până la care  candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 24.02.2022 (inclusiv), ora 15,00 la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, Str. Strehareti, nr. 156, Satina- Olt.

Informații suplimentare sunt afișate pe site-ul și la sediul instituției, relații la numărul de tel: 049430103 int.25.

DIRECTOR

Ing. Adi Florinel BARBU

 

CONTABIL SEF

Ec. Ștefan OSICEANU

 

Șef comp.RURPA-A ,

Mihaela ZAMFIR

e-mail : mihaela.zamfir@dao.rowater.ro

RURP-A nr. 805/MZ/13.07.2021