Anunț ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE MARINEANU’’ CEZIENI, JUDEȚUL OLT

0
119

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE MARINEANU’’ CEZIENI, JUDEȚUL OLT

– anunță

Școala GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE MARINEANU’’ CEZIENI organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuție, vacant de Ingrijitor, nivel studii medii.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Fara vechime in specialitatea studiilor.

Condițiile specifice de participare la concurs:

  1. Nivelul studiilor medii;
  2. Disponibilitate pentru activitate în afara programului.

Condiții de desfășurare a concursului:

– pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs la secretariatul Scolii Gimnaziale Nicolae Marineanu Cezieni, până la data de 04.07.2022, ora 1600.

– data, ora și locul desfășurării probei scrise: 12.07.2022, ora 1000 la sediul Școlii Gimnaziale Nicolae Marineanu Cezieni, județul Olt.

Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afișează la avizierul Scolii Gimnaziale Nicolae Marineanu Cezieni.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Scolii Gimnaziale Nicolae Marineanu Cezieni, judetul Olt, sau la numarul de telefon 0764621923.

DIRECTOR, NĂSTASE LIANA LOREDANA