Anunt SC SIERRA EXPERT SRL

0
13

SC SIERRA EXPERT SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei de
emitere a avizului de mediu pentru ″ PLAN URBANISTIC ZONAL – Introducere
teren în intravilan și stabilire zonă funcțională industrială ” în municipiul Slatina, De
367/1, județul Olt .
Proiectul deciziei şi informaţiile privind posibilul impact asupra mediului
al planului propus pot fi consultate în zilele de luni – vineri între orele 800-1400 ,
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu,
nr. 3, judeţul Olt şi sediul titularului SC SIERRA EXPERT SRL din
Timişoara, str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, Corp 1, Birou HQI – 04.01,
FRACŢIUNEA 1, et. 4, jud. Timiş, precum şi la următoarea adresa de internet
http://apmot.anpm.ro.
Comentariile/observaţiile/propunerile publicului se primesc la sediul
APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul
SC SIERRA EXPERT SRL, e-mail: inceptum.studio@gmail.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here