Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

0
72

SC EUROSPATIAL SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Grajd tineret si Extindere ferma porcine (Gestatie, Maternitate, Tineret) amplasat în comuna Tufeni, str. Armanului, nr. 93, judeţul Olt.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900- 1600, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, întermen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APMOLT.