Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

0
56

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

U.A.T. CORABIA dinorașul Corabia, str. Cuza Vodă, nr. 54, județul Olt, anunţă publicul interesat  asupra luăriideciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare bază de agrement faleza Dunării Corabia” amplasat în intravilanul orașului Corabia, jud. Olt.

Proiectul acordului de mediu şiinformaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800– 1400, precum şi la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt,în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.