ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

0
145

Comuna Curtișoara anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul”ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APA UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE PROASPEȚI ȘI LINIA DIN VALE ,COMUNA CUERTIȘOARA ,JUDEȚUl OLT”propus a fi amplasat în comuna Curtișoara satele Proaspeți și Linia Din Vale , Jud.Olt
TITULAR COMUNA CURTIȘOARA din com.Curtișoara,str. Eroilor ,nr.75, jud Olt
Tipul deciziei posibile luate de APM OLT poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu .
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru protecția Mediului Olt, Slatina,str Ion Moroșanu, nr.3 județul Olt si la sediul COMUNEI CURTISOARA ,str .EROILOR ,nr.75,județul Olt , în zilele de luni-vineri între orele 8-14
Documentul menționat este disponibil si la urmatoarea adresa me mail:http://apmot.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Comunei Curtișoara ,str.Eroilor ,nr.75,județul Olt, în data de 02.07.2018,începand cu orele 11
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autoritații competente pentru Protectia Mediului Olt,str. Ion Moroșanu nr.3, județul Olt pâna la data de 29.06.2018