Anunt public privind dezbaterea publica

0
10

U.A.T. CORABIA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare bază de agrement faleza Dunării Corabia” propus a fi amplasat în intravilanul orașului Corabia, jud. Olt.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele şi studiile, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr. 3, jud. Olt şi la sediul S.C. SCADT S.A. din municipiul Slatina, str. Cireașov, nr.18, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 800-1400.

Documentul menționat este disponibil si la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Corabia, în data de 07.12.2021, începând cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru Protectia Mediului Olt, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt pana la data de 07.12.2021.