Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0
16

SC PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME SA titular al proiectului REAMENAJARE INTERIOARA HALA DE PRODUCTIE, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REAMENAJARE INTERIOARA HALA DE PRODUCTIE propus a fi amplasat în Slatina, str. Draganesti, nr. 28, județul Olt

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.