Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0
84

OUAI CELEIU din Corabia, str. Cuza Vodă, nr. 84, clădirea C1, biroul nr.11, județul Olt, titular al proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SRPP10”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SRPP10”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Corabia, terasa Corabia, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.