Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0
13

COMUNA STUDINA în calitate de beneficiar pentru proiectul „CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, 20 UNITATI LOCATIVE IN SATUL STUDINA”, propus a fi amplasat in Studina, Satul Studina, Judetul Olt
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, 20 UNITATI LOCATIVE IN SATUL STUDINA
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.