Anunt public privind decizia etapei de incadrare

0
17

S.C. SCADT SA titular al proiectului ,,Locuinte colective S+P+4E+5R,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Locuinte colective S+P+4E+5R,, propus a fi amplasat in municipiul Slatina, str. Manastirii, nr.12 jud. Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Morosanu, nr.3, jud. Olt, precum si la urmatoarea adresa de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.