Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0
60

ALRO S.A, titular al proiectului „SCHIMBARE PARTIALA A DESTINATIEI HALA ELECTROLIZA Nr.3 SI A DEPOZITULUI DE DESEURI DIN ALUMINIU IN HALA TOPITORIE DESEURI DIN ALUMINIU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „SCHIMBARE PARTIALA A DESTINATIEI HALA ELECTROLIZA Nr.3 SI A DEPOZITULUI DE DESEURI DIN ALUMINIU IN HALA TOPITORIE DESEURI DIN ALUMINIU”, propus a fi amplasat în Slatina, str. Pitesti, nr. 116 , județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900- 1600, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.