ANUNȚ PUBLIC

0
89

SC PRODACVA CARISMA SRL, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru ” PLAN URBANISTIC ZONAL — ” Amenajare iaz piscicol prin extragerea pietrișului și nisipului” în Comuna Giuvărăști, T7/3, P50/2, 52/2, 53/2, 54/2, 54/1/2, județul Olt.
Proiectul deciziei și informațiile privind posibilul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate în zilele de luni – vineri între orele 800-1400 , la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt și sediul SC PRODACVA CARISMA SRL din Corabia, str. Cuza vodă, nr. 84, et. l, biroul 4, județul Olt , precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Comentariile/observațiile/propunerile publicului se primesc la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro și la sediul SC PRODACVA CARISMA SRL din Corabia, str. Cuza Vodă, nr. 84, et. l, biroul 4, județul Olt , e-mail: prodacvacarisma@gmail.com.