Anunț Primăria Dobrun

0
80

COMUNA DOBRUNanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DOBRUNpropus a fi amplasat în Dobrun, nr. CF. 54240, jud. Olt

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, județul Olt  si UAT Dobrunstr.  Principala, nr.117, jud. Olt in zilele de luni până vineri, intre orele 900– 1400  .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.