Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

0
242

Unitatea administrativ-teritorială OBOGA din judeţul Olt anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT OBOGA, începând cu data de 15.01 2018, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei OBOGA str. Principala nr. 238 conform articolului 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicata
cu modificarile şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.