Anunț – pierdere

0
30

SC ROMANTIC SRL cu sediul în Slatina, declară pierdut certificat de înregistrare seria 132364092 emis în data de 11.03.2011.

Îl declar nul.