Anunț pierdere

0
49

SC NICOLE BEAUTY SRL, cu sediul în sat Micolvul din Deal, comuna Milcov, str. Principală, nr. 101, jud. Olt, J28/364/20.04.2018, CUI 39218400, declar pierdut certificat de înregistrare, cu seria B, nr. 3657138.

Îl declar nul.