Anunț pierdere

0
51

TUDOR MICUȚĂ cu sediul în comuna Fărcașele, jud. Olt, str. Principală, 189, declar pe propria răspundere că am pierdut document de înregistrare sanitar veterinară cu nr. 126/09.02.2009.

Îl declar nul.