Anunț Pierdere

0
62
Pierdut cartea tehnică a casei de marcat TREMOL M20; Apl. ADPOS M cu seria DP10003565, apartinand policlinicii noastre SC SANLIFE-ON SRL cu sediul in Draganesti-Olt, str. Foisor, nr. 97, jud. Olt.
 O declar nulă.