Anunț pierdere

0
47

Sprâncenatu S. Marius II, cu sediul în Izbiceni, sat Izbiceni, strada Virgil Carianopol nr.9, jud. Olt, F28?290/2015, CUI 34524530 declar pierdut certificat de înregistrare B 3075182 pentru sediul social și certificat constatator nr. 10177/19.05.2015 și pentru social și 37230/05.10.2021 pentru terți.

Se declară nule.