Anunț pierdere

0
18

SC SYLE EXPERT JALUX SRL, pierdut carte intervenții pentru casa de marcat cu seria DF 10012952.

O declar nulă.