Anunț pierdere

0
26

Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2789686/19.06.2013, cod CAEN 9001. Îl declar nul. F 28/801/2013, CUI 31878363