Anunț pierdere

0
55

Pierdut cartea de intervenții a casei de marcat cu seria DP10010146 de la firma MIRIAM DANIEL MARKET SRL, J28/500/2019, CUI 40895592.

O declar nulă.