Anunț OMV-PETROM

0
81

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectului „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE SONDA 1 VERGULEASA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE SONDA 1 VERGULEASA”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa T115,118,119 si comuna Cungrea T139, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900- 1600, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

1.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.