Anunț OMV PETROM

0
36

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului: Instalare echipamente in Parc 8 Otesti si executie conducte Parc 12 Otesti – Parc 8 Otesti, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Instalare echipamente in Parc & Otesti si executie conducte Parc 12 Otesti – Parc 8 Otesti” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cungrea, T 72, 77 si 81, judetul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, jud. Olt in zilele de luni – vineri, intre orele 9 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http:/ /apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.