Anunț OMV

0
38

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului: „Instalare echipamente in Parc 7 Otesti si executie conducte Parc 13 Otesti – Parc 7 Spataru (Otesti) si Optimizare Parc 13 Otesti (cuplare conducte 3″, 4″; montaj pompe centrifuge Booster)„, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Instalare echipamente in Parc 7 Otesti si executie conducte Parc 13 Otesti – Parc 7 Spataru(Otesti) si Optimizare Parc 13 Otesti(cuplare conducte 3″, 4″; montaj pompe centrifuge Booster)” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poboru, T 35, P 125/1, 125/2 si extravilanul comunei Cungrea, T 39+ 40, judetul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediut APM Olt din Slatina, str. lon Morosanu, nr. 3, jud. Olt in zilele de luni – vineri, intre orele 9 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http:/ /apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate nainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.