Anunț Gura Padinii

0
58

Sectoare cadastrale :  7,8,9,10,11,12,14,15,16,17

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7,8,9,10,11,12,14,15,16,17, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 15.04.2024

Data de sfârșit a afișării:  13.06.2024

Adresa locului afișării publice: Str. Spiru Haret nr.30, sat Gura Padinii, comuna Gura   Padinii, județul Olt

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Dispensarului Uman Gura Padinii și a    Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Gura Padinii.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Gura Padinii, str. Spiru Haret nr.30, sat Gura Padinii, comuna Gura Padinii, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Gura Padinii, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/