ANUNȚ DE RECRUTARE

0
88
Consiliul Județean Olt organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici de conducere, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE
Denumirea funcției: director executiv
Grad: II
Structura: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt
B. PROBE DE CONCURS
1. Proba scrisă
2. Interviul
C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
b) Condiții de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
c) Condiții de vechime: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani.
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor: 22.04.2020, inclusiv).
2. Selecția dosarelor de înscriere : 23.04.2020-29.04.2020
3. Data și ora probei scrise: 04.05.2020, ora 1000
4. Locul desfășurării probei: Sediul Consiliului Județean Olt, b-dul. A.I. Cuza, nr.14, municipiul Slatina, județul Olt.
E. MENŢIUNI
Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere și relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, telefon 0249/431080, interior 148.