Anunţ de presă

0
256

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL SC DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL”

Cod SMIS 111190

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

                DCA DIMENSIONAL CONTROL S.R.L., cu sediul în Com. Drăganu, Sat Băcești, nr. 17, jud. Argeș, România, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 22.06.2018 contractul de finanțare nr. 2476/22.06.2018, în valoare totală de 8.440.936,15 lei, care se estimează că va avea ca rezultat achiziționarea de echipamente performante și inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea activității, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, va fi implementat în perioada 01.05.2018 – 30.06.2020, în Mun. Pitești, str. Depozitelor, nr. 14, jud. Argeș, România.

Valoarea totală a proiectului este de 8.440.936,15  lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.393.146,75  lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.734.174,74 lei şi Bugetul Naţional – 658.972,01 lei.

Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact:

DCA DIMENSIONAL CONTROL  S.R.L.

DUȚA NICOLAE DAN

Manager General

Mun. Pitești, str. Depozitelor, nr. 14, jud. Argeș, România

Tel. 0766 521 723  , e-mail: dan.duta@metrologie3d.ro