ANUNȚ de mediu

0
47

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT ȘI SC NIFRON SRL, CUI RO 18348998, înregistrată la ORC Tribunalul Olt sub nr. J28/99/2009 cu sediul în localitatea Giuvărăști, str. Drumul Mare, nr. 39, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: ”Extragerea pietrișului și nisipului din albia minora a râului Olt – comuna Giuvărăști, jud. Olt” la adresa Amplasamentul extravilanul comunei Giuvărăști, satul Giuvărăști, jud. Olt, albia minoră a râului Olt, cod cadastral VIII-1, Hm 5999, CSA 12-13.
Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Municipiul Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3 pe toată perioada desfășurării procedurii.