Anunt de mediu

0
24

SC APĂ CANAL SERV OBOGA SRL cu sediul în comuna Oboga, Str. Principală, nr. 234, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu revizuite pentru desfășurarea activității de: 3600 captare, tratare și distribuție apă, 3700 epurarea apelor uzate menajere, la adresa comuna Oboga.
Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.