Anunț de mediu

0
40

SC SERDAR.STAR SRL cu sediul în București, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: COD CAEN 0322 – acvacultură în ape dulci la adresa com. Băbiciu, Bazinul Hidrografic Olt Balta Băbiciu 1.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.