Anunț de mediu

0
32

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT ȘI SC ANDRALAR PROD CARN SRL cu sediul în Pitești, b-dul Republicii, nr. 80, corp et. 1, camera 6, jud. Argeș, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 0161; depozitări cod CAEN 5210 la adresa com. Schitu, sat Greci, str. Speranței, nr. 4, jud. Olt.

observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM OLt Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe toată perioada desfășurării procedurii.