Anunt de mediu

0
41

S.C. CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L., titular al proiectului”CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTII, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE TEREN”, anunţă publicul interesat asupra luării decizi eietapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTII, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în comuna Slatioara, sat Slatioara, str. Oltului, nr. cadastral 55567, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, județul Olt, înzilele de luni – vineri, între orele 8:00- 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termende 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.