Anunț de mediu

0
36

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT ȘI SC ANDRALAR PROD CARN SRL cu sediul în localitatea Pitești, b-dul Republicii, nr. 80, Corp Etaj 1, camera 6, jud. Argeș, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de:
– activități auxiliare pentru producția vegetala, cod CAEN 0161
– depozitari, cod CAEN 5210
la adresa comuna Schitu, sat Greci, str. Speranței, nr. 4, jud. Olt
Observațiile și sugestiile din partea cetațenilor se depun in scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe toată perioada desfășurării procedurii.