ANUNȚ DE MEDIU

0
42

SC AGRII ROMÂNIA SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PESTICIDE TIP PARTER COMUNA DOBROSLOVENI, JUD. OLT, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PESTICIDE TIP PARTER COMUNA DOBROSLOVENI, JUD. OLT, propus a fi amplasat în comuna Dobrosloveni, str. IG Duca, nr. 2A, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3 jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.