Anunț de mediu

0
33

SC BAU-BAU ECOLOGISTS SRL cu sediul în Balș, Str. N. Bălcescu, nr. 207, Bl. P2, Sc. 3, etj. 3, ap. 53, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de recuperarea materialelor reciclabile, sortate. Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor, la adresa sat Olari, comuna Pîrșcoveni, str. Valsănești, nr. 6.
Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3