ANUNȚ DE MEDIU

0
59

OPRESCU MIRCEA GABRIEL VICTOR ȘI OPRESCU NUȚI DANIELA titular al ”CENTRU DE DIALIZĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRU DE DIALIZĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN propus a fi amplasat în Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 2J, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.