Anunț de mediu

0
38

SC DAIV VIDANJĂRI SRL cu sediul în com. Corbu, sat. Milcoveni, str. Principală. nr. 171, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: colectare și epurarea apelor uzate COD CAEN 3700 la adresa la beneficiari și/sau în afara sediului propriu.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.