Anunț de mediu

0
30

SC SEDA SERVICE SRL cu sediul în Caracal, str. Buzești, nr. 8, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: întreținerea și repararea autovehiculelor (vopsitorie auto) cod CAEN 4520, la adresa: Caracal, str. Buzesti, nr. 8, jud. Olt.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3 pe durata derulării procedurii.