Anunt de mediu

0
21
S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L., titular al proiectului ”INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURA LA AMENAJAREA PISCICOLA PIATRA OLT” – Masura II.2 din cadrul Programului Operational Pescuit si Afaceri Maritime(POPAM) – Investitii productive in acvacultura Art. 48, alin. 1, lit. a-d si f-h, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURA LA AMENAJAREA PISCICOLA PIATRA OLT” – Masura II.2 din cadrul Programului Operational Pescuit si Afaceri Maritime(POPAM) – Investitii productive in
acvacultura Art. 48, alin. 1, lit. a-d si f-h, propus a fi amplasat în Piatra Olt, T 121, P 2103/1, P 2103/2, P 2103/4, P 2103/5, CF nr. 50925, județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 8:00- 14;00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt