Anunt de mediu

0
19

CHIRIMBU ANGEL DELANO SI CHIRIMBU ALEXANDRU-CLAUDIU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt in cadrul procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planul PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTE + ANEXE SI IMPREJMUIRE amplasat in comuna Slatioara, sat Salcia, jud. Olt.
planul nu necesita evaluare de mediu si nici evaluare adecvata urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Documentatia care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare si proiectul deciziei etapei de incadrare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr. 3, jud. Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le trimite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.