Anunț – de autorizație de construire

0
31

OANȚĂ ELENA MIHAELA MANUELA, Beneficiar al AC nr. 17 din 20.09.2023

Având în vedere art. 7, alin 23^3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, după comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor.

Numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia: 17/20/09.2023

Pe imobilul teren și/sau construcții, situat în jud. Olt, orasul Piatra-Olt, sat Bistrița Nouă, str. Morunești, nr. 45A.

Cartea funciară/nr. cadastru nr. 55033.

Începerea construcției: iulie 2024.