Anunț Corabia

0
68

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – ORAȘUL CORABIA titular al proiectului DEPOZIT D EMASĂ VEGETALĂ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul DEPOZIT DE MASĂ VEGETALĂ propus  afi amplasat în Corabia, str. Celeiului, nr. 1 jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.