Anunț concurs pentru post contractual

0
112

COMUNA SERBANESTI cu sediul în COMUNA SERBANESTI, strada DUMITRU POPOVICI , nr. 139, județul OLT organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului: CASIER post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: MEDII.

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:  nu se solicită.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă în data de  03 septembrie 2019 , ora 10.00, la sediul  instituției.            
  • proba interviu în data de 04 septembrie 2019 , ora  00, la sediul  instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  30 AUGUST 2019,  orele 16,00, la sediul instituției.

Date contact: email contact@primariaserbanesti.ro telefon 0249484001